Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Redan var hösten kommen ...

  • Petronius Arbiter
  • Redan var hösten kommen ... / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Natur och kultur, 1962
  • Ingår i: Romersk poesi i original med svensk tolkning. – s. 136-137
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    ... Där på min bädd jag låg...

  • Parallelltext på latin och svenska  -   Även i: Valfrändskaper ; omdiktningar, Stokholm : Bonner, 1960, s. 9, 17