Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om Svenskt översättarlexikon

Svenskt översättarlexikon publiceras av Södertörns högskolebibliotek och har utvecklats där under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker. Tjänsten lanserades i maj 2009. Lexikonet utvidgas kontinuerligt med nya artiklar och är fortfarande under utveckling.

Läs om tankarna bakom lexikonet i artikeln Om Svenskt översättarlexikon. För en längre text om lexikonet och översättningshistoria, se Kleberg, Lars (2009), ”Att göra översättningar synliga: Om översättningshistoria och databasen Svenskt översättarlexikon” (Ingår i: En bok om böcker och bibliotek: tillägnad Louise Brunes, Erland Jansson (red.), Huddinge: Södertörns högskola, s. 173-186). En första rapport om översättarlexikonet, Svenskt översättarlexikon: Rapport om ett nytt projekt skrevs av Jonas Lembke 2006 och beskriver förarbetet.

Vi har i möjligaste mån försökt ta reda på vem som äger upphovsrätten till bilderna. I vissa fall har vi använt bilder trots att vi inte har kunnat härleda deras ursprung. Kontakta oss om du känner till ursprunget för en bild som inte har det angivet.

Svenskt översättarlexikon har ett vetenskapligt råd, bestående av:

 • Johanna Akujärvi, docent i grekiska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
 • Cecilia Alvstad, FD, førsteamanuensis, forskare vid Institutt for litteratur, områdesstudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.
 • Gunnel Furuland, FD, litteratursociolog, bibliotekarie vid Knivsta bibliotek.
 • Åsa Karlsson, FD, huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon.
 • Yvonne Lindqvist, docent vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet.
 • Stefan Mählqvist, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, barnlitteraturforskare.
 • Lars Wollin, professor em. i nordiska språk, Uppsala.

Svenskt översättarlexikon har tacksamt mottagit bidrag från en rad fonder och stiftelser:

 • Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
 • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 • Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Lars Salvius-föreningen
 • Magn. Bergvalls Stiftelse
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
 • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
 • Svenska Akademien
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Östersjöstiftelsen

Personal

Redaktör

Lars Kleberg - lars.kleberg[a]sh.se

Forskningsredaktörer

Ludvig Berggren - ludvig.berggren[a]sh.se

Nils Håkanson - nils.hakanson[a]sh.se

Webbutvecklare

Mats Eriksson

Helena Walter Heres

Bibliografer

Cecilia Kugelberg

Märta Bergstrand

Utges av

Södertörns högskolebibliotek, 2009-