Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Valborg Lindgärde

Valborg Lindgärde är fil.dr. i litteraturvetenskap, tidigare rektor för Teologiska högskolan i Stockholm samt Svenska vitterhetssamfundets utgivare av Sophia Elisabet Brenners samlade dikter.