Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ulla Åkerström

Ulla Åkerström är fil.dr i romanska språk med inriktning på italiensk litteratur vid Göteborgs universitet. Hon är också verksam som översättare.