Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Tove Frisch

Tove Frisch är författare och har disputerat vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Artiklar