Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Thomas Ek

Thomas Ek är fil.dr. i litteraturvetenskap. Han disputerade på Hans Ruins självbiografiska essäistik (2003). Utgav 2013 Ljuset har djup. Jarl Hemmer och idyllen.

Artiklar