Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Sven Hugo Persson

Sven Hugo Persson, litteraturvetare, författare, översättare med musikaler som specialitet. Dramaturg vid Kungl. Dramatiska Teatern.

Artiklar