Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Sven E O Hort

Sven E O Hort är professor vid institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitet.

Artiklar