Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Staffan Vahlquist

Staffan Vahlquist är författare, översättare och förläggare på Ruin förlag.