Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Skans Kersti Nilsson

Skans Kersti Nilsson, litteraturvetare, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Artiklar