Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Siri Hultén

Siri Hultén är översättare huvudsakligen från spanska.

Artiklar