Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Roger Holmström

Roger Holmström (1948–2016) var lektor i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

Artiklar