Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Richard Pleijel

Richard Pleijel är doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

Artiklar