Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Reidar Ekner

Reidar Ekner (1929–2014) var docent i litteraturvetenskap, poet och översättare.

Artiklar