Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Petra Johansson Pirholt

Petra Johansson Pirholt är doktorand i tyska vid Uppsala universitet.

Artiklar