Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Per Stam

Per Stam, docent i litteraturvetenskap. Hans doktorsavhandling var en studie i Henry Parlands roman Sönder. Sedan 2009 huvudredaktör för utgivningen av Strindbergs Samlade verk.

Artiklar