Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Per-Olof Mattsson

Per-Olof Mattsson är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ordförande i Eyvind Johnson-sällskapet.

Artiklar