Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare
Ingen medarbetare med det namnet kunde hittas i databasen

Översättarlexikonets artikelförfattare