Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Mats Rehn

Mats Rehn är författare och har arbetat som lektor vid Åva gymnasium, Täby. Han disputerade 1974 på en avhandling om Jack Londons introduktion i Sverige.

Artiklar