Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Mats Larsson

Mats Larsson är universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, och översättare från tjeckiska.