Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Marie-Christine Skuncke

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, 1700-talsspecialist. Har utgivit Ellen Westers Polska brev (Hypatia 1992).