Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Maria Kronberg

Maria Kronberg är verksam som översättare, granskare och lärare. Bland annat har hon lett kurser i praktisk översättning vid Uppsala universitet och verkat inom Marcel Proustsällskapet.