Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Margareta Björkman

Margareta Björkman är litteratursociolog och professor em. i litteraturvetenskap.