Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Magnus Blomkvist

Magnus Blomkvist är bibliotekarie vid Drottningholms Teatermuseum samt teaterhistoriker med inriktning på dans.