Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Madeleine Gustafsson

Madeleine Gustafsson är litteraturkritiker och översättare, ledamot av samfundet De Nio.