Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ludvig Berggren

Ludvig Berggren är forskningsredaktör för Svenskt översättarlexikon. Han är även ombudsman på Sveriges Författarförbund.