Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ljubica Miočević

Ljubica Miočević är doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt är en studie av Clas Livijns prosaverk.

Artiklar