Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Lars Krumlinde

Lars Krumlinde är skribent och översättare och har forskat om Carl Jonas Love Almqvist och Viktor Rydberg.