Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Lars Grahn

Lars Grahn, som varit litteraturkritiker, lärare på Journalisthögskolan i Stockholm och vd för Natur och Kultur 1989-2005, är senior editor på Tidskriften Respons.