Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Lars Erik Blomqvist

Lars Erik Blomqvist, fil. dr h.c., översättare från ryska. Ämnesansvarig för Litterära översättarseminariet vid Södertörns högskola 1998-2007.