Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Lars-Håkan Svensson

Lars-Håkan Svensson är översättare och professor i engelska vid Linköpings universitet.