Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Lars Kleberg

Lars Kleberg, professor em., författare, översättare. Initiativtagare till Svenskt översättarlexikon. Utgav 2008 antologin Konsten att översätta (Södertörns högskola 2008).

Hemsida: http://larskleberg.se/