Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Karin Strand

Karin Strand är forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv och litteraturvetare med särskild inriktning på populärmusikens texter.

Artiklar