Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Karin Monié

Karin Monié, litteraturvetare och personhistoriker. Hon är författare till bl.a. Ord som himlen når. Carl August Hagberg — en levnadsteckning (Atlantis 2009).