Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Johanna Akujärvi

Johanna Akujärvi är docent i grekiska och har bland annat ägnat sig åt den antika traditionen i Sverige och svensk antiköversättning i synnerhet, samt översättare till svenska av Aristoteles Retoriken (2012). Hon är också medredaktör för databasen Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser och medlem i Svenskt översättarlexikons vetenskapliga råd.