Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Johan Svedjedal

Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Artiklar