Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Johan Franzon

Johan Franzon är fil.dr. på en avhandling om sångöversättning och lärare i svensk översättning och nordiska språk vid Helsingfors universitet.