Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Jan Hjärpe

Jan Hjärpe är religionshistoriker och professor emeritus i islamologi vid Lunds universitet (professor sedan 1983).