Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Jan Eric Olsén

Jan Eric Olsén är fil.dr, i idéhistoria, knuten till Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och Medicinsk Museion, Köpenhamns universitet.

Artiklar