Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ingrid Wikén Bonde

Ingrid Wikén Bonde är översättare och docent em. vid Nederländska avdelningen, Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.