Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ingmar Söhrman

Ingmar Söhrman är professor i romanska språk, särskilt spanska, vid Göteborgs universitet.