Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Henrik Salander

Henrik Salander är ambassadör och har tjänstgjort i bl.a. Genève och New York samt varit generalsekreterare i Blixkommissionen.

Artiklar