Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Heimir Pálsson

Heimir Pálsson är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Artiklar