Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Hannu Riikonen

H.K. (Hannu) Riikonen är professor i allmän litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet och har bland annat varit redaktör för skrifter om den översatta litteraturens historia i Finland.