Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Gunnel Engwall

Gunnel Engwall är professor i romanska språk, särskilt franska, vid Stockholms universitet.