Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Gunnar Magnusson

Gunnar Magnusson är docent emeritus i tyska vid Stockholms universitet.

Artiklar