Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Gundel Söderholm

Gundel Söderholm är fil.dr. i litteraturvetenskap och bibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek.