Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Ewa Teodorowicz-Hellman

Ewa Teodorowicz-Hellman är professor i polska vid Stockholms universitet.