Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Eva M. Olsson

Eva M. Olsson är fil.lic och doktorand vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet.

Artiklar