Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarlexikonets artikelförfattare

Eric Cullhed

Eric Cullhed är fil.dr i grekiska och verksam som forskare vid Uppsala universitet.

Artiklar